Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/html/reader.triobo.com/reader.php on line 591

Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/html/reader.triobo.com/reader.php on line 591
Judikatura: Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku | 1/2016 | EPRAVO.CZ Reader